53 Investigadores/as

Filtrar por:
MANUEL
ABOAL SOMOZA
Química Analítica
LETRICIA
BARBOSA PEREIRA
Nutrición e Bromatoloxía
Ma CARMEN
BARCIELA ALONSO
Química Analítica
JULIA
BARCIELA GARCIA
Química Analítica
JORGE
BARROS VELAZQUEZ
Tecnoloxía de Alimentos
ANA MARIA
BOTANA LOPEZ
Química Analítica
MARIA DEL PILAR
CALO MATA
Tecnoloxía de Alimentos
ALEJANDRA
CARDELLE COBAS
Nutrición e Bromatoloxía
ANTONIA MARIA
CARRO DIAZ
Química Analítica
GABRIELA
CASTRO VARELA
Química Analítica
PATRICIA
CAZON DIAZ
Tecnoloxía de Alimentos
ALBERTO
CEPEDA SAEZ
Nutrición e Bromatoloxía
ANGEL
COBOS GARCIA
Tecnoloxía de Alimentos
OLGA
DIAZ RUBIO
Tecnoloxía de Alimentos
CRISTINA ASUNCION
FENTE SAMPAYO
Nutrición e Bromatoloxía
CARLOS MANUEL
FRANCO ABUIN
Nutrición e Bromatoloxía
CARMEN MARIA
GARCIA JARES
Química Analítica
CARLOS
HERRERO LATORRE
Química Analítica
ALEXANDRE
LAMAS FREIRE
Nutrición e Bromatoloxía
ANTIA
LESTIDO CARDAMA
Nutrición e Bromatoloxía
MARIA JULIA CELIA
LOPEZ HERNANDEZ
Nutrición e Bromatoloxía
MARTA
LORES AGUIN
Química Analítica
JOSE MANUEL
MIRANDA LOPEZ
Nutrición e Bromatoloxía
ROSA MARIA
MONTES GOYANES
Química Analítica
ANTONIO
MOREDA PIÑEIRO
Química Analítica
CAROLINA GRACIELA
NEBOT GARCIA
Nutrición e Bromatoloxía
PERFECTO MIGUEL
PASEIRO LOSADA
Nutrición e Bromatoloxía
ROSA MARIA
PEÑA CRECENTE
Química Analítica
ELENA MARIA
PEÑA VAZQUEZ
Química Analítica
CONSUELO
PITA CALVO
Química Analítica
MARTA
PRADO RODRIGUEZ
Tecnoloxía de Alimentos
MARCOS
QUINTELA BALUJA
Tecnoloxía de Alimentos
MARIA
RAMIL CRIADO
Química Analítica
PATRICIA
REGAL LOPEZ
Nutrición e Bromatoloxía
JOSE LUIS
RODRIGUEZ OTERO
Nutrición e Bromatoloxía
ISAAC
RODRIGUEZ PEREIRO
Química Analítica
MARIA ANGELES
ROMERO RODRIGUEZ
Tecnoloxía de Alimentos
ELISA MARIA
RUBI CANO
Química Analítica
RAQUEL
SENDON GARCIA
Nutrición e Bromatoloxía
BEATRIZ ISABEL
VAZQUEZ BELDA
Nutrición e Bromatoloxía
PATRICIA
VAZQUEZ LOUREIRO
Nutrición e Bromatoloxía
MARIA LOURDES
VAZQUEZ ODERIZ
Nutrición e Bromatoloxía
MANUEL
VAZQUEZ VAZQUEZ
Tecnoloxía de Alimentos

11 Ex-investigadores/as