Departamento: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Facultade: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Área: Tecnoloxía de Alimentos