Departamento: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Facultad: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Área: Tecnoloxía de Alimentos