Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

 1. Evaluación de técnicas de microsampling (DBS Y VAMS) para la monitorización terapéutica de fármacos antiepilépticos - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021 - Proyectos de Investigación orientada

  ANA DE CASTRO RIOS

 2. Plasticidad en cancer de mama: funcion de POU1F1 y Vitamina D - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021 - Proyectos investigación orientada

  ROMAN PEREZ FERNANDEZ

 1. Consolidación 2021 GRC GI-1734 - Toxicoloxía forense - FORTOX

  JOSE IGNACIO MUÑOZ BARUS, JOSE IGNACIO MUÑOZ BARUS

 2. Consolidación 2021 GRC GI-2133 - Grupo de Imaxe Molecular e Física Médica - MIMP

  PABLO AGUIAR FERNANDEZ, ALVARO RUIBAL MORELL

 3. Consolidación 2021 GRC GI-1736 - Medicina Xenómica - GMX

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 1. Proyecto IMPaCT - ISCIII (Convenio CIBER - USC para la distribución de fondos por la participación en el proyecto IMP/00009)

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 2. Consolidación 2021 GPC GI-2105 - Deseño, síntese e avaliación médica de compostos bioactivos e novos materiais - COBINMA

  ROMAN PEREZ FERNANDEZ

 3. Ensayo Pre-clínico para PIAS2 dsRNAi - Prueba de Concepto 2021

  MARIA CLARA ALVAREZ VILLAMARIN

 4. An omnigenic view of genetic susceptibility to severe COVID19 - LA MARATÓ 2020

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 5. Atlantic POSitiVE. Preservación de los servicios de polinización a través del desarrollo de métodos conjuntos para el control de la especie invasora Vespa velutina

  JULIO MANUEL MASIDE RODRIGUEZ

 6. Forensic DNA analysis for recreating a facial image - RETOS 2019

  MARIA VICTORIA LAREU HUIDOBRO, ANTONIO GOMEZ TATO

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2009

 1. Elaboración dun vídeo de prácticas de toxicoloxía analítica

  ANGELINES CRUZ LANDEIRA

 2. Grupos de referencia competitiva

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 3. Nuevas dianas terapéuticas en el linfoma de Hodgkint: expresión inmunohistoquímica e impacto pronóstico de factores anglogénicos y sus receptores

  MAXIMO FRANCISCO FRAGA RODRIGUEZ

 4. Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

  MANUEL LOPEZ-RIVADULLA LAMAS

 5. Papel do factor de trancripción Pit-1 en cancro de mama

  ROMAN PEREZ FERNANDEZ

 6. Análise dos padróns de diversidade xenética e epidemioloxía das especies de Cryptosporidium que causan infeccións en humanos
 7. Redes de investigación: REDE GALEGA DE INVESTIGACIÓN E DESCUBRIMENTO DE MEDICAMENTOS

  María Isabel Loza García

 8. Detección do consumo de drogas durante o embarazo a través do análise do pelo materno eo meconio do neonato

  ANA MARIA BERMEJO BARRERA

 9. Análise xenómico de SNPs implicados na pigmentación humana con fins forenses e de investigación criminal

  MARIA VICTORIA LAREU HUIDOBRO

 10. Influencia das hormonas tiroideas sobre a regulación hipotalámica da inxesta

  CARLOS DIEGUEZ GONZALEZ

 11. Estudio de SPNs en regiones nucleosómicas en muestras de ADN degradado con fines forenses.

  MARIA VICTORIA LAREU HUIDOBRO

 12. XXV Aniversario de ASEICA

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 13. Análise da inestabilidade mitocondrial no hepatocarcinoma: correlación clínico-molecular e desenvolvemento de metodoloxía da diagnose xenético-molecular

  ANTONIO SALAS ELLACURIAGA

2008

 1. Estudio da evolución dos xenomas dende a perspectiva dos elementos móbeis

  JULIO MANUEL MASIDE RODRIGUEZ

 2. Estudio genómico de la dinámica evolutiva de los elementos móviles de Drosophila

  JULIO MANUEL MASIDE RODRIGUEZ

 3. Identificación de SNPs de termoregulación para el desarrollo de marcadores genéticos de susceptibilidad al estrés térmico en humanos
 4. Axudas para a consolidación das unidades de investigación do sistema galego de investigación e innovación: Grupos de investigación / FORTOX

  MANUEL LOPEZ-RIVADULLA LAMAS

 5. Redes de Investigación. REDE GALEGA DE XENÉTICA DE ENFERMEDADES NEUROLOXICAS E PSIQUIATRICAS

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 6. Consolidación e estruturación de unidades de investigación (GI1734)

  MANUEL LOPEZ-RIVADULLA LAMAS

 7. Correlación fenotipo-genotipo en enfermedades genéticas relacionadas coa morte súbita de orixen cardiaco

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 8. Estudo multicéntrico da predisposición xenómica mitocondrial á enfermidade por infección meningocóciga

  ANTONIO SALAS ELLACURIAGA

 9. Células nai na hipófise: obtención, amplificación e diferenciación

  CARLOS DIEGUEZ GONZALEZ

 10. Estudio Galinut-Proxecto Santiago de Compostela: causas, consecuencias, prevención e intervención na obesidade de nenos e adolescentes
 11. Pit-1 e vitamina D no cancro de mama

  ROMAN PEREZ FERNANDEZ

 12. Efectos de p16 en células Rb negativas

  CARLOS DIEGUEZ GONZALEZ

 13. Vulnerabilidade xenético-ambiental á depresión posparto

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 14. Contribución de P27KIP1 ó papel promotor de malignidade de TGF-BETA

  CARLOS DIEGUEZ GONZALEZ

 15. Estudios estructurais, funcionais e xenéticos do transportador 8 de monocarboxilatos (MCT8) específico de hormonas tiroideas

  MARIA LOURDES DOMINGUEZ GERPE

 16. Fauna Ibérica: Familia Latridiidae (Coleoptera) (Subproyecto)

  JOSE CARLOS OTERO GONZALEZ

 17. Evaluation of roadside oral fluid drug tests for the detection of drivers under influence of drugs

  MANUEL LOPEZ-RIVADULLA LAMAS

2007

 1. Pit-1 e vitamina D en cancro de mama

  ROMAN PEREZ FERNANDEZ

 2. Vulnerabilidade xenético-ambiental á depresión posparto

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 3. Prórroga Contrato RAMÓN Y CAJAL para Investigado con l3

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 4. Análise da interacción xen ambiente en cáncro de mama e cáncro colorrectal en Latinoamérica.

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 5. European genomics populations study

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 6. Eurocardiopgx: farmacoxenética e farmacoxenómica dos antiagregantes plaquetarios.

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 7. Axudas para a elaboración de propostas ao VII programa marco-novel resistance genes against HIV-1

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 8. EUROLUPUS

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 9. O xen pelota como nova diana da terapia anticancerosa

  CARLOS DIEGUEZ GONZALEZ

 10. Estudio mediante tissue arrays de alteraciones moleculares relacionadas con la ploidía en cáncer de mama

  MAXIMO FRANCISCO FRAGA RODRIGUEZ

 11. Estudios dos mecanismos de secreción de leptín e ghrelina

  CARLOS DIEGUEZ GONZALEZ

 12. O fluido oral como mostra biolóxica complementaria e alternativa na análise de drogas e psicofármacos. Aplicacións no ámbito clínico e no tráfico rodado

  MANUEL LOPEZ-RIVADULLA LAMAS

 13. Búsqueda dun novo fármaco para o tratamento da enfermidade de Parkinson cunha doble acción farmacolóxica: Inhibidora MAO-B e neuroprotectora frente ó estrés oxidativo inducido por dopamina

  RAMON SOTO OTERO

 14. Plataforma de xenotipación para a identificación de factores xenéticos implicados na susceptibilidade e na resposta farmacolóxica das enfermedades mentais. Red de Xenotipación e Psiquiatría Xenética

  ANGEL MARIA CARRACEDO ALVAREZ

 15. Novel molecular drug targets for obesity and type 2 diabetes

  CARLOS DIEGUEZ GONZALEZ