Plataforma de xenotipación para a identificación de factores xenéticos implicados na susceptibilidade e na resposta farmacolóxica das enfermedades mentais. Red de Xenotipación e Psiquiatría Xenética

Duración do 04 de xuño de 2004 ao 03 de xuño de 2007

Investigadores/as