Estudo médico-legal e xurídico penal dos casos de violencia de xénero en Galicia. SECRETARIA XERAL DA IGUALDADE.

Duración do 01 de outubro de 2010 ao 30 de setembro de 2011

Investigadores/as