Violencia de género: abordaje clínico y médico-legal (subproyecto)

Duración do 01 de xaneiro de 2011 ao 31 de decembro de 2013

Investigadores/as