Estudio comparativo da determinación de fármacos de interese toxicológico por espectroscopia de derivadas e cromatografía gases-espectormetría de masas. Aplicación preferente en humor vitreo.

Duración do 10 de outubro de 1989 ao 31 de decembro de 1989 (2 meses)

Investigadores/as