Análise por PCR-MVR da variación individual dos loci minisatélite D16S309 (MS205) e D1S7 (MS1)

Duración do 04 de agosto de 1995 ao 31 de decembro de 1995

Investigadores/as