High throughput analysis of single nucleotide polymorphism (SNPs) for forensic identification (SNPforID)

Duración do 15 de xullo de 2003 ao 14 de xullo de 2005

Investigadores/as