A influencia do consumo de drogas de abuso e medicamentos no tráfico rodado: Utilización da saliva como mostra no diagnóstico do consumo recente de este tipo de substancias.

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2000

Investigadores/as