Cribaxe neonatal mediante análise de meconio para a detección de drogas e fármacos de abuso potencialmente tóxicos para o feto e o seu desenvolvemento posterior: estudio clínico-analítico

Duración do 31 de xullo de 1996 ao 31 de xullo de 1999

Investigadores/as