Extensión da aplicabilidade forense dun panel de microhaplotipos: mesturas de ADN e tecnoloxías escalables e portátiles de xenotipado.

Duración do 31 de marzo de 2021 ao 30 de marzo de 2023

Investigadores/as