Identificación e análise de xenes involucrados na resposta do sistema nervioso central a unha lesión traumática. Aplicacións clínicas e médico-legais

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2000

Investigadores/as