Estudios estructurais, funcionais e xenéticos do transportador 8 de monocarboxilatos (MCT8) específico de hormonas tiroideas

Duración do 29 de decembro de 2004 ao 30 de xuño de 2008

Investigadores/as