Desenvolvemento de grandes multiplexes de SNPs de cromosoma e para o seu analise mediante "DNA microarrays" con fins forenses

Duración do 20 de xullo de 2001 ao 19 de xullo de 2003

Investigadores/as