Método para a determinación do intervalo post mortem: Interacción entre fenómenos cadavéricos e cambios bioquímcios

Duración do 13 de xullo de 2009 ao 01 de decembro de 2012

Investigadores/as