Polimorfismos de ADN microsatélite (STRs) autosómicos, polimorfismos de cromosomas Y e polimorfismos de ADN mitocondrial na poboación de Galicia oriental (comarcas da montaña de Lugo e Ourense), análise xenético-poboacional dos seus efectos ...

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2000

Investigadores/as