A extracción por microondas como técnica de preparación de mostras biolóxicas. Aplicación á determinación cromatográfica de drogas de abuso

Duración do 15 de xullo de 2003 ao 14 de xullo de 2006

Investigadores/as