Estudio da correlación de niveis de metadona e o seu principal metabolito en plasma e saliva e a súa aplicación a mostras reais procedentes de pacientes sometidos a pautas de deshabituación a opiáceos

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2000

Investigadores/as