Teses dirixidas (63) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2020

 1. A invención das rías baixas: paisaxe, destino e territorio

  Breixo Martíns Rodal

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ y VALERIA PAUL CARRIL
 2. The Comon Agricultural Policy (CAP) and agroforestry systems in the European Union

  José Javier Santiago-Freijanes

  Dirixida por JOSE ANTONIO ALDREY VAZQUEZ y ANTONIO RIGUEIRO RODRIGUEZ
 3. Xenealoxía do poder local galaico na Antigüidade

  Martín Fernández Calo

  Dirixida por ANA MARIA SUAREZ PIÑEIRO
 4. A construción dunha rexión transfronteiriza: a raia húmida do Miño

  Antón Carballo Lomba

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ y VALERIA PAUL CARRIL
 5. La política agrícola común (PAC) y los sistemas agroforestales en la Unión Europea

  José Javier Santiago-Freijanes

  Dirixida por JOSE ANTONIO ALDREY VAZQUEZ y ANTONIO RIGUEIRO RODRIGUEZ

2015

 1. Aplicación de sistemas GNSS y SIG a infraestructuras de transporte: estudio sobre la conducción naturalista

  José Balsa Barreiro

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ
 2. Relación entre imaxe turística construída e lealdade: análise dos estudantes internacionais en Galicia

  Jakson Renner Rodrigues Soares

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 3. El turismo idiomático en Santiago de Compostela

  Pilar Taboada de Zuñiga Romero

  Dirixida por GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ y XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 4. A parroquia galega a partir da "Carta Geométrica de Galicia"

  Mª del Carmen Álvarez Monterroso

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 5. Panorama do associativismo no turismo rural brasileiro: pesquisa survey e comparativo com o caso espanhol

  Luciana Pereira de Moura Carneiro

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 6. Relación entre la salud humana y el ambiente térmico en las principales ciudades de Galicia

  Dominic Royé

  Dirixida por MARGARITA TARACIDO TRUNK y ALBERTO MARTI EZPELETA
 7. A política pesqueira común e as comunidades costeiras de Galicia: visións desde a xeografía

  Ángeles Piñeiro Antelo

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA y RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ

2011

 1. A imaxe exterior de Galiza no século XXI

  David Santomil Mosquera

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ y XOSE MANUEL SANTOS SOLLA

2010

 1. O uso público nos espazos naturais protexidos de Galicia: diagnose e propostas de acción

  Manuel Cabalar Fuentes

  Dirixida por ALBERTO MARTI EZPELETA y RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ

2008

 1. Estudo dunha industria tradicional: as telleiras galegas

  María de los Angeles Verea Castelao

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA

2007

 1. Xeolingüística da periferia románica atlántica: linguas e lugares

  Carlos Valcárcel Riveiro

  Dirixida por ELVIRA FIDALGO FRANCISCO y XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 2. El sistema de transportes y comunicaciones terrestres en el desarrollo regional de Galicia

  José Antonio Díaz Fernández

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ

2005

 1. El turismo en espacio rural como estrategia de desarrollo. Una comparación a nivel europeo

  Marion Sparrer

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 2. Agricultura produtivista e o uso de agrotóxicos em Espanha e Brasil: uma análise em diferentes escalas

  María Auxiliadora Silveira Giffoni

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ
 3. Geografia das microiniciativas agrárias em lamego e távora: territórios, actores e estratégias de sobrevivéncia e de inovação

  João Pedro Figueira de Almeida Urbano de Mendonça

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ
 4. La estructura urbana de a coruña

  María José Piñeira Mantiñán

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 5. Las Transformaciones espaciales recientes en las áreas montañosas colindantes entre Ourense y Castilla y León: un estudio de geografía regional

  José María San Román Rodríguez

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ

1998

 1. Comercio e espacio no interior de Galicia e o occidente da provincia de León

  Alejandro López González

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ
 2. Contribución al estudio de la geografía de la salud en Galicia: las provincias de Pontevedra y Ourense

  Jesús Manuel González Pérez

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ

1996

 1. As vilas do interior: análise xeográfica dun proceso de urbanización

  Román Rodríguez González

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ