Estudo dunha industria tradicionalas telleiras galegas

  1. VEREA CASTELO, MARIA DE LOS ANGELES
Dirixida por:
  1. Xosé Manuel Santos Solla Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 12 de decembro de 2008

Tribunal:
  1. María del Pilar de Torres Luna Presidente/a
  2. Francisco Ramón Durán Villa Secretario
  3. María del Pilar Alonso Logroño Vogal
  4. María del Mar Llinares García Vogal
  5. José María Cardesín Díaz Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Xeografía

Tipo: Tese

Teseo: 180601 DIALNET

Resumo

Estudo das migracións estacionais dos telleiros do Baixo Miño entre o século XVIII e XIX. Os fabricantes itinerantes do Rosal e da Guarda estiveron presentes en todas aquelas zonas onde a materia prima abundaba. Ao igual que outras actividades relacionadas coa construcción protagonizaron desprazamentos estacionais entre 3 e 6 meses ao ano, desprazándose en cuadrillas por diferentes lugares do Reino de Galicia e da península a fabricar tella e ladrillo como un medio de vida e case sempre como complemento doutras actividades, principalmente das agropecuarias. Na segunda metade do século XVIII convertiránse nos principais asentistas de materiais de terra cocida en Ferrol, onde se estaba a construir o Estaleiro e Arsenal.