Liñas de investigación

  • Análises socioeconómicas con implicacións territoriais: turismo, industria, transportes-mobilidade, pesca.
  • Cooperación internacional ao desenvolvemento. Loita contra o empobrecemento
  • Desenvolvemento local
  • Mediambiente: espazos naturais, diagnóstico ambiental, climatoloxía aplicada
  • Ordenación do territorio: urbanismo.