Oferta científica

  • Asesoramento para temas de ordenación do territorio: elaboración de Plans Xerais, Estratéxicos, Parciais e Especiais
  • Diagnosis territoriais, sociais, económicas e ambientais
  • Planificación territorial: planificación de espazos naturais, planificación turística, mobilidade sustentable