Teses dirixidas (39) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2022

 1. Variación e cambio lingüístico en tempo real. Un estudo sobre o galego con base en materiais xeolingüísticos

  Rodríguez Lorenzo, David

  Dirixida por XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ
 2. Os festivais internacionais de teatro en Galicia (1984-2020). Achegas para unha análise histórica e artística

  Pascual Rodríguez, Roberto

  Dirixida por DOLORES VILAVEDRA FERNANDEZ
 3. A lingua da Illa de Ons. Análise da variación e do cambio lingüístico

  Dopazo Entenza, José Manuel

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI y XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

2021

 1. A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e análise do cambio lingüístico

  Álvarez Pousa, María Concepción

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI
 2. Aproximación á modalidade epistémica en galego: o dominio adverbial

  Míguez Rego, Vítor

  Dirixida por FRANCISCO A. CIDRAS ESCANEO

2020

 1. Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio

  Aguete Cajiao, Alba

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ y ELISA FERNANDEZ REY
 2. O val de Barcala e as súas bases lingüísticas galegas no catastro de Ensenada (século XVIII)

  Vidal Fonseca, Guillermo

  Dirixida por RAMON MARIÑO PAZ y FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO

2016

 1. O tombo das viñas de ribadavia: Estudo histórico e lingüístico

  MÉNDEZ FERNÁNDEZ, LUZ

  Dirixida por ANA ISABEL BOULLON AGRELO
 2. Tres estudios para la situación etimológica del léxico gallego y portugués en Marab- y Mar(A)f-

  fuenzalida etcheverry, mauricio

  Dirixida por RAMON MARIÑO PAZ
 3. Pelas veredas do /r/ retroflexo

  da Silva, Hélen Cristina

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO
 4. A Editorial Galaxia: proxecto e traxectoria 1950-1963

  Villanueva Gesteira, Maria Dolores

  Dirixida por XOSE HENRIQUE MONTEAGUDO ROMERO
 5. O léxico literario de Ánxel Fole

  Ares Vázquez, Carme

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI

2015

 1. A lingua no Parlamento de Galicia

  VÁZQUEZ SOMOZA, XOSÉ LUÍS

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
 2. Una revisión del sistema fonológico español: de Alarcos Llorach a la NGLE

  LÓPEZ GAVÍN, ELENA

  Dirixida por ALEJANDRO VEIGA RODRIGUEZ

2014

 1. Toponimia do concello de Lugo

  Vázquez García, Carlos

  Dirixida por ANA ISABEL BOULLON AGRELO

2013

 1. Os insultos en galego: estudo lingüístico

  NOVO FOLGUEIRA, PAULINO

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
 2. Etiquetaxe e desambiguación automáticas en galego: o sistema Xiada

  DOMÍNGUEZ NOYA, EVA MARIA

  Dirixida por MARIA SOL LOPEZ MARTINEZ y GUILLERMO ANTONIO ROJO SANCHEZ
 3. A "Historia Troiana" (BMP ms.558): edición e estudo histórico-filolóxico

  Pichel Gotérrez, Ricardo

  Dirixida por RAMON MARIÑO PAZ y FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO

2012

 1. Construcións verbais en galego e portugués: Os verbos de movemento

  Domínguez Portela, María Soraya

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO

2011

 1. A fala de Castrelo do Val

  Alonso Núñez, Aquilino

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO

2008

 1. Ideas sobre o galego e as orixes do portugués na lingüística lusa do século XIX. Xénese e impacto en Galicia da hipótese celtista

  García Turnes, Beatriz

  Dirixida por XOSE HENRIQUE MONTEAGUDO ROMERO
 2. O lexico da vaca nomes baseados no fisico

  ALVAREZ PEREZ, XOSE AFONSO

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

2005

 1. A lingua galega no ámbito empresarial: usos e representacións sociolingüísticas

  FORMOSO GOSENDE, VALENTINA

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
 2. Estudio acústico das consoantes fricativas do galego

  LABRAÑA BARRERO, SABELA

  Dirixida por XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

2004

 1. O comportamento traductivo do alemán o galego: análise da traducción dos verbos modais alemáns

  MONTERO KÜPPER, SILVIA

  Dirixida por XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ
 2. O galego fundamental: diccionario de frecuencias

  BUGARÍN LÓPEZ M. JESUS

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ