Teses dirixidas (58) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2022

 1. Variación e cambio lingüístico en tempo real. Un estudo sobre o galego con base en materiais xeolingüísticos

  David Rodríguez Lorenzo

  Dirixida por XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ
 2. Os festivais internacionais de teatro en Galicia (1984-2020). Achegas para unha análise histórica e artística

  Roberto Pascual Rodríguez

  Dirixida por DOLORES VILAVEDRA FERNANDEZ
 3. A lingua da Illa de Ons. Análise da variación e do cambio lingüístico

  José Manuel Dopazo Entenza

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI y XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

2021

 1. Aproximación á modalidade epistémica en galego: o dominio adverbial

  Vítor Míguez

  Dirixida por FRANCISCO A. CIDRAS ESCANEO
 2. A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e análise do cambio lingüístico

  Concepción Álvarez Pousa

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI

2020

 1. Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio

  Alba Aguete Cajiao

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ y ELISA FERNANDEZ REY
 2. O val de Barcala e as súas bases lingüísticas galegas no catastro de Ensenada (século XVIII)

  Guillermo Vidal Fonseca

  Dirixida por RAMON MARIÑO PAZ y FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO

2016

 1. O léxico literario de Ánxel Fole

  María do Carme Ares Vázquez

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI
 2. Tres estudios para la situación etimológica del léxico gallego y portugués en Marab- y Mar(A)f-

  Mauricio Fuenzalida

  Dirixida por RAMON MARIÑO PAZ
 3. Pelas veredas do /r/ retroflexo

  Hélen Cristina da Silva

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO
 4. O tombo das viñas de ribadavia: Estudo histórico e lingüístico

  Luz Méndez

  Dirixida por ANA ISABEL BOULLON AGRELO
 5. A Editorial Galaxia: proxecto e traxectoria 1950-1963

  María Dolores Villanueva Gesteira

  Dirixida por XOSE HENRIQUE MONTEAGUDO ROMERO
 6. Feminismo, xénero e coeducación na literatura infantil e xuvenil: historia crítica e aplicación didáctica

  Montse Pena Presas

  Dirixida por BENITO SILVA VALDIVIA y DOLORES VILAVEDRA FERNANDEZ

2015

 1. El papel de la literatura en la construcción de la memoria cultural: tres modos de representar la guerra civil y el franquismo en la novela española actual

  Elina Liikanen

  Dirixida por ANTONIO JESUS GIL GONZALEZ y DOLORES VILAVEDRA FERNANDEZ
 2. A lingua no Parlamento de Galicia

  Xosé Luís Vázquez Somoza

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
 3. Una revisión del sistema fonológico español: de Alarcos Llorach a la NGLE

  Elena López Gavín

  Dirixida por ALEJANDRO VEIGA RODRIGUEZ

2014

 1. Toponimia do concello de Lugo

  Carlos Vázquez García

  Dirixida por ANA ISABEL BOULLON AGRELO

2013

 1. Etiquetaxe e desambiguación automáticas en galego: o sistema Xiada

  Eva María Domínguez Noya

  Dirixida por MARIA SOL LOPEZ MARTINEZ y GUILLERMO ANTONIO ROJO SANCHEZ
 2. A "Historia Troiana" (BMP ms.558): edición e estudo histórico-filolóxico

  Ricardo Pichel Gotérrez

  Dirixida por RAMON MARIÑO PAZ y FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO
 3. Os insultos en galego: estudo lingüístico

  Paulino Novo Folgueira

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

2012

 1. A formaçao da literatura de cordel brasileira

  Carlos Jorge Dantas Oliveira

  Dirixida por DOLORES VILAVEDRA FERNANDEZ
 2. Construcións verbais en galego e portugués: Os verbos de movemento

  Soraya Domínguez Portela

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO

2011

 1. A fala de Castrelo do Val

  Aquilino Alonso Núñez

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO

2008

 1. O lexico da vaca nomes baseados no fisico

  Xosé Afonso Alvarez Pérez

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
 2. Sistema teatral e institucións. O caso galego

  Inmaculada López Silva

  Dirixida por DOLORES VILAVEDRA FERNANDEZ
 3. Ideas sobre o galego e as orixes do portugués na lingüística lusa do século XIX. Xénese e impacto en Galicia da hipótese celtista

  Beatriz García Turnes

  Dirixida por XOSE HENRIQUE MONTEAGUDO ROMERO

2005

 1. A lingua galega no ámbito empresarial: usos e representacións sociolingüísticas

  Valentina Formoso Gosende

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
 2. Estudio acústico das consoantes fricativas do galego

  Sabela Labraña Barrero

  Dirixida por XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

2004

 1. O comportamento traductivo do alemán o galego: análise da traducción dos verbos modais alemáns

  Silvia Montero Küpper

  Dirixida por XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ
 2. O galego fundamental: diccionario de frecuencias

  María Xesús Bugarín López

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

2002

 1. Marcial Valladares (1821-1903) lingua, literatura e folclore

  Xosé Antonio Fernández Salgado

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO
 2. Regras fonolóxicas posléxicas e regras precompiladas de alomorfia sintagmática: Dominios prosódicos en galego

  Elisa Fernández Rei

  Dirixida por XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ
 3. Aproximación ó estudio das unidades fraseolóxicas en galego: as locucións verbais

  María Álvarez de la Granja

  Dirixida por FRANCISCO A. CIDRAS ESCANEO

1999

 1. Miguel de Unamuno, Galicia e os galegos

  Alexandre Rodríguez Guerra

  Dirixida por FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO
 2. Desenvolvemento da linguaxe administrativa galega

  Iolanda Galanes Santos

  Dirixida por FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO

1998

 1. A fala de Santiago de Compostela: estudio xeolinguístico

  Francisco Dubert García

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO
 2. Estudio diacrónico das construccións con mandar como verbo de orde en galego

  Xulio C. Sousa Fernández

  Dirixida por ROSARIO ALVAREZ BLANCO

1997

 1. Desenvolvemento dos auxiliares en galego: os tempos compostos na lingua medieval

  Eduardo Moscoso Mato

  Dirixida por FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO

1996

 1. Contribución al estudio del sistema verbal castellano medieval: las formas irreales en Berceo

  María Rosa Pérez Rodríguez

  Dirixida por ALEJANDRO VEIGA RODRIGUEZ

1994

 1. Aproximación sincrónica e diacrónica o estudio das sibilantes galegas

  Xosé Henrique Costas González

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
 2. Galego de Asturias, delimitación, caracterización e situación sociolingüística

  Xoán Babarro

  Dirixida por FRANCISCO FERNANDEZ REI

1992

 1. A ortografia e a gramatica do galego nos estudios gramaticais do seculo xix e primeiros anos do xx

  Ernesto Xosé González Seoane

  Dirixida por MANUEL GONZALEZ GONZALEZ