Oferta científica

  • Asesoramento lingüístico
  • Base de datos do Atlas Lingüístico Galego
  • Biblioteca (especializada en lingua galega e en sociolingüística)
  • Elaboración e supervisión de materiais didácticos en lingua galega
  • Informes lingüísticos sobre restauración de nomes e apelidos galegos
  • Laboratorio de fonética
  • Tesouro informatizado da lingua galega (TILG http://www.ti.usc.es/TILG/)
  • Tesouro medieval informatizado da lingua galega (TMILG)
  • Tradución desde diferentes linguas á lingua galega