Liñas de investigación

  • Anállise do discurso
  • Dialectoloxía
  • Edición de textos
  • Fonética
  • Fonoloxía.
  • Gramática sincrónica e gramática histórica
  • Historia da lingua
  • Lexicografía
  • Onomástica
  • Sociolingüística.