Os festivais internacionais de teatro en Galicia (1984-2020). Achegas para unha análise histórica e artística

  1. Roberto Pascual Rodríguez
Dirixida por:
  1. Dolores Vilavedra Fernández Director
  2. Manuel F. Vieites Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Tribunal:
  1. Carmen Becerra Suárez Presidente/a
  2. Rita Gradaílle Pernas Secretaria
  3. Hector Manuel Pose Porto Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Resumo

Con esta investigación queremos analizar, explicar e interpretar o proceso de creación, desenvolvemento, diversificación ou especialización dos festivais internacionais de teatro en Galicia, o seu impacto no sistema teatral e a súa incidencia nas comunidades en que xorden e se desenvolven, mostrando o seu impacto tamén nos planos social, económico ou político. Unha investigación coa que tentaremos demostrar que os festivais internacionais de teatro supuxeron unha plataforma para a promoción da modernidade nunha escena anquilosada e máis recentemente para a incorporación e a apropiación das últimas tendencias e para a converxencia da escena galega na escena transnacional. Tamén unha importante oportunidade para definir un novo perfil profesional no ámbito das Artes Escénicas, o da Dirección Artística.