"Fra Vernero" : mostra e referencia das fontes literarias de Otero Pedrayo

  1. Xosé Manuel Salgado
Dirixida por:
  1. Rosario Álvarez Blanco Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2010

Tribunal:
  1. Ramón Villares Presidente
  2. Helena González Fernández Secretario/a
  3. X. L. Méndez Ferrín Vogal
  4. Xesús Alonso Montero Vogal
  5. Xosé María Dobarro Paz Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Teseo: 302793 DIALNET lock_openTESEO editor

Resumo

Partindo do estudo de _Fra Vernero_, obra singular dentro do corpus narrativo de Ramón Otero Pedrayo, procuramos indagar cales foron os textos dos que se valeu o autor para elaborar a antedita obra e referírmonos logo ó posible influxo que os autores dos devanditos textos tiveron na súa obra narrativa.