Publicacións (1.809) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2022

 1. Aránzazu Calderón Puerta. Parias y resistentes. La guerra interminable según Almudena Grandes.

  Revista 2i: Estudos de identidade e intermedialidade, Vol. 4, Núm. 5, pp. 147-149

 2. El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y el gallego del siglo XX

  Geolingüística en la Península Ibérica (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), pp. 55-70

 3. Comparative analysis of Master's degrees in Cultural Management: Brazil, Spain and Portugal

  Actualizando las lecturas de las temáticas clásicas (Tirant Humanidades), pp. 425-432

 4. Algunas reflexiones sobre el Atlas Lingüístico Galego más de cuarenta años después

  Geolingüística en la Península Ibérica (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), pp. 93-111

 5. "Ensaio d’un programa pr’o estudo da literatura popular galega" (1928) de Vicente Risco y las antinomias de la cultura popular nacional

  Ensayos de historiografía literaria: (castellana, catalana, gallega, vasca) (Gredos), pp. 305-338

 6. Dicofon 4: Diccionario de fonética en 22 lenguas

  Editorial Comares

 7. Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego

  Consello da Cultura Galega

 8. O galego: no punto de inflexión?

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 233, pp. 5-5

 9. Medieval Galicia beyond the Camiño

  Journal of Medieval Iberian Studies, Vol. 14, Núm. 3, pp. 351-356

 10. La edición redescubre el teatro

  Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, Núm. 904, pp. 24-26

 11. Jesús Pena (1947-2021)

  Verba: Anuario galego de filoloxia, Vol. 49, pp. 1

 12. Inédito de Castelao (1943?): Proposta para a creación dunha Xunta de Galiza

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 234, pp. 67-71

 13. Informe da RAG sobre o galego e a súa oficialidade na reforma do Estatuto de Autonomía de Asturias

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 120, pp. 157-164

 14. Impoñer a liberdade: sobre o réxime de linguas en Galicia

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 233, pp. 6-15

 15. Entrevista com Fernando Ramallo

  Caracol, Núm. 24, pp. 288-303

 16. Contacto de lenguas, minorías y políticas lingüísticas en el ámbito hispánico

  Caracol, Núm. 24, pp. 15-37

 17. Brasileirismos no portugués europeo: actitudes e prácticas

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 235, pp. 96-99

 18. A reivindicación do idioma: contribución de Ánxel Fole ó proceso de elaboración do galego moderno e da súa normalización

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 119, pp. 51-78

 19. A poesía a Fisterra e ás outras fins da Terra

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 120, pp. 137-143

 20. A onomástica persoal en Galicia: datos para a súa historia (socio)lingüistica : os nomes e os apelidos

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 235, pp. 125-137