Teses dirixidas (21)

 1. De fidalgos a notábeis. Paradoxos entre a propiedade da terra e a representación política 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rosende González, Silvia

 2. Domesticando cuerpos femeninos en el franquismo (1939-1975): la (re)modelación de la feminidad normativa y su encarnación sartorial en la transición de los cincuenta 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Otero González, Uxía

 3. Creación e transformacións da cidade litoral: Moaña, 1950-1987. Política, urbanismo, vivenda e sociedade 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  Pérez Rúa, Manuel

 4. A Biblioteca Universitaria de Santiago: 1768-1835 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  Varela-Orol, Concha

 5. E. Montero ríos e a cidade de santiago 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  BARRAL MARTÍNEZ, MARGARITA

 6. Tradición e actualidade do heroe cabaleiresco masculino nas lendas familiares galegas: mito e realidade histórica á vista dos documentos da literatura galega contemporánea 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  PARDO DE NEYRA FERNANDEZ COUSO, XULIO

 7. La Diputación Provincial de Lugo en la época isabelina 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  PRADO GOMEZ, ANTONIO

 8. Reforma tributaria y fiscalidad sobre agricultura y la propiedad en la España liberal: 1845-1900 1998

  Universidade de Santiago de Compostela

  VALLEJO POUSADA, RAFAEL

 9. La metalurgia en Galicia de los siglos XVIII al XX. Ferrerías, fundiciones y forjas 1995

  Universidade de Santiago de Compostela

  VAZQUEZ VAAMONDE M. CARMEN

 10. La economía monástica gallega a finales del Antiguo Régimen: el caso orensano 1995

  Universidade de Santiago de Compostela

  RIONEGRO FARIÑA, ISOLINA

 11. El patrimonio de la Casa de Alba en Galicia: siglos XVII-XX 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  BAZ VICENTE M. JESUS

 12. A Riqueza forestal de Galicia no S. XX: producción e explotación 1993

  Universidade de Santiago de Compostela

  RICO BOQUETE, EDUARDO

 13. El bandolerismo gallego en la primera mitad del siglo XIX 1992

  Universidade de Santiago de Compostela

  GARCIA MORAN LOPEZ, MANUEL

 14. Conflictividad social y régimen de propiedad en Galicia. La cuestión de los despojos 1992

  Universidade de Santiago de Compostela

  DIAZ CASTROVERDE LODEIRO JOSE LUIS

 15. Ourense 1931-1936: estructura económica e comportamentos políticos 1992

  Universidade de Santiago de Compostela

  VALCARCEL LOPEZ, MARCOS

 16. Transformacións agrarias do Ribeiro nos séculos XIX e XX 1991

  Universidade de Santiago de Compostela

  DOMINGUEZ CASTRO, LUIS

 17. Estrategias de cambio en la agricultura gallega: Terra Chá en los s. XVIII-XX : una investigación de antropología e historia 1990

  Universidade de Santiago de Compostela

  CARDESIN DIAZ JOSE M.

 18. A renovación tecnolóxica da agricultura galega, 1850-1939: estado, sociedade e innovación nunha economía campesiña 1990

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNANDEZ PRIETO, LOURENZO

 19. La Institución Libre de Enseñanza y la educación de la mujer en España: la Residencia de Señoritas (1915-1935) 1989

  Universidade de Santiago de Compostela

  VAZQUEZ RAMIL M. RAQUEL

 20. O monte en Galicia, seculos XIX - XX: problemas xurídico-administrativos e individualización campesiña 1989

  Universidade de Santiago de Compostela

  BALBOA LOPEZ JESUS LEOPOLDO

 21. O agrarismo católico en Galiza, 1903-1943 1986

  Universidade de Santiago de Compostela

  MARTINEZ LOPEZ, ALBERTO

Tribunais de teses (92)

 1. Presidente do tribunal

  Violencia, persecucións e relato na conformación do poder golpista en Santiago de Compostela, 1936 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  García Ferreira, Rafael

 2. Presidente do tribunal

  O Paraguai como destino atípico da inmigración española: o caso dos galegos (1850-1960) 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Webb, Philip Duncan

 3. Presidente do tribunal

  A transformación da agricultura galega no camiño cara a especialización leiteira: ruptura coa innovación labrega, industria láctea e modernización (1900-1980) 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Otero Rodríguez, Telmo

 4. Presidente do tribunal

  A valorização cultural e económica das identidades dos territórios: o caso de estudo do norte de Portugal 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Barbosa Gusman Correia de Araujo, Maria Inés

 5. Presidente do tribunal

  Società civile e sistema politico negli stati liberali di Spagna e Italia: le reti clientelari di Abilio Calderón Rojo e Michele Capozzi 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Barra, Vincenzo

 6. Presidente do tribunal

  A moto-mecanización da agricultura en Galiza (1939-2000): políticas de innovación, mercados e comunidades labregas 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Esperante Paramos, Bruno

 7. Presidente do tribunal

  Nuevos y viejos actores: clientelismo político y poder local en perspectiva comparada (1905 - 1936) 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ferrández Pérez, Daniela

 8. Presidente do tribunal

  La Nación Marcial: Servicio Militar Obligatorio y educación patriótica en España, 1898-1982 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Velasco-Martínez, Luis

 9. Presidente do tribunal

  Dignidade e honra nacional: Debates sobre o fim do tráfico de escravos na opinião pública brasileira e portuguesa (1810-1850) 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  Pereira Siqueira, Francisca

 10. Presidente do tribunal

  Alfonso Daniel Manuel Rodríguez "Castelao": biografía dun construtor da nación 2017

  Universidade de Santiago de Compostela

  SEIXAS SEOANE, MIGUEL ANXO

 11. Presidente do tribunal

  Emociones, cambio político y la formación de la conciencia de clase: Vizcaya 1890-1916 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Hidalgo García, Sara

 12. Presidente do tribunal

  Os cruceiros na relixiosidade popular galega: estudo etnohistórico 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Arribas Arias, Fernando

 13. Presidente do tribunal

  La memoria de las guerras de Marruecos en España: (1859-1936) 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Iglesias Amorín, Alfonso

 14. Presidente do tribunal

  Pasaje para América: microhistoria de la emigración gallega a ultramar en la segunda mitad del siglo XX el caso de la comarca de Compostela 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Botana Iglesias, Rocío

 15. Presidente do tribunal

  Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea.: o papel de Juan Rof Codina 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  CONDE GOMEZ, DIEGO

 16. Presidente do tribunal

  Diario de Galicia: xornalismo de calidade con Galicia como marco de referencia 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Fernández Méndez, Denís

 17. Presidente do tribunal

  Conexiones de la Revolución Verde: Estado y cambio tecnológico en la agricultura de Costa Rica durante el período 1940-1980 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Picado Umaña, Wilson

 18. Presidente do tribunal

  Emigración, cambio social e politización na Galicia rural: 1880-1960. Una perspectiva local e micro social 2012

  Universidade de Vigo

  Soutelo Vázquez, Raúl

 19. Presidente do tribunal

  El MST en el marco de la cuestión agraria brasileña: la experiencia histórica del asentamiento Sâo Bento [Manuscrito] 2012

  Universidad de Castilla-La Mancha

  Aretio-Aurtena, Bruno L.

 20. Presidente do tribunal

  A construción do lugar público na natureza a través da paisaxe galega 2012

  Universidade da Coruña

  Beiras García-Sabell, Daniel

 21. Presidente do tribunal

  Construción e destrución da cidadanía societaria, dinámica social e política da Provincia de Lugo na Segunda República e nos primeiro anos do franquismo (1930-1950) 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Somoza Cayado, Antonio

 22. Presidente do tribunal

  No rasto da draga: exploraçao mineira, depredaçao ambiental e protesto popular numa aldeia da Beira Baixa (1912-1980) 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Moreira Da Silva, Pedro Gabriel

 23. Presidente do tribunal

  La inmigración gallega en el sur del gran Buenos Aires: 1869-1960 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Farías Iglesias, Ruy Gonzalo

 24. Presidente do tribunal

  A participación política dos emigrantes galegos: (1905-2010) 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Lugilde Pardo, Anxo

 25. Presidente do tribunal

  "Fra Vernero" : mostra e referencia das fontes literarias de Otero Pedrayo 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Salgado Rodríguez, Xosé Manuel

 26. Presidente do tribunal

  Lois Tobío: vida e obra dun humanista galego e un galeguista universal 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Maseda Maseda, Francisco Fidel

 27. Presidente do tribunal

  A trajectória de Ernesto Guerra da Cal nos campos científico e literário 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE MANUEL

 28. Presidente do tribunal

  La Casa de Amarante: siglos XVI-XIX 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  Iglesias Blanco, Anastasio Santos

 29. Presidente do tribunal

  O partido galeguista e a revisión do nacionalismo: Ramón Piñeiro 1943-1981 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  Barros Puente, Miguel

 30. Vogal do tribunal

  Ramon varela de la iglesia (1845-1922) positivismo e histologia en fonseca 2007

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNANDEZ TEIJEIRO, JUAN JOSE

 31. Presidente do tribunal

  Galegos no Rio de Janeiro: (1850-1970) 2006

  Universidade de Santiago de Compostela

  Sarmiento da Silva Erica

 32. Presidente do tribunal

  O desenvolvemento da cultura deportiva nunha sociedade en transformación: Galicia 1850-1920 2006

  Universidade de Santiago de Compostela

  Domínguez Almansa, Andrés

 33. Presidente do tribunal

  Entre a resistencia e a adaptación: a sociedade rural galega no franquismo (1936-1960) 2006

  Universidade de Santiago de Compostela

  CABANA IGLESIA, ANA

 34. Presidente do tribunal

  Ciudadanos, propietarios y electores en la construcción del liberalismo español. El caso de Castilla-La Mancha 1854 1868 2006

  Universidad de Castilla-La Mancha

  INAREJOS MUÑOZ JUAN ANTONIO

 35. Vogal do tribunal

  La Coruña bajo el reinado de Fernando VII: la burguesía comercial 2006

  UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

  Mariño Bobillo, Consuelo

 36. Presidente do tribunal

  Sindicalismo agrario franquista na provincia de Pontevedra (1936-1975) 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  LANERO TÁBOAS, DANIEL

 37. Vogal do tribunal

  A nacionalización do pasado irlandés, 1845-1937 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  Madriñán, Xavier R.

 38. Presidente do tribunal

  La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL

 39. Presidente do tribunal

  La cultura teatral en Galicia: el caso de Ditea, 1960-1995 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  RODRÍGUEZ VILLAR ALEJANDRA JUNO

 40. Presidente do tribunal

  Un siglo de asistencia psiquiátrica en Ourense: 1875-1975 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  SIMÓN LORDA, DAVID

 41. Vogal do tribunal

  Crimen y castigo: cárceles, delito y violencia en la España del siglo XIX 2004

  Universidad Complutense de Madrid

  Gómez Bravo, Gutmaro

 42. Vogal do tribunal

  Ourense, 1936-1939: alzamiento, guerra y represión 2004

  Universidade de Vigo

  PRADA RODRÍGUEZ, JULIO

 43. Presidente do tribunal

  Refugiados judíos alemanes en Uruguay: 1933-1941 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  FACAL SANTIAGO ANA SILVIA

 44. Presidente do tribunal

  Transformacións productivas na agricultura galega contemporánea: da Agricultura Orgánica á Revolución Verde (1752-1986), unha aproximación a partir das macromagnitudes 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  SOTO FERNÁNDEZ, DAVID

 45. Presidente do tribunal

  Clero secular y acción católica en la Galicia del nacional-catolicismo (1936-1965) 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  RODRÍGUEZ LAGO JOSÉ RAMÓN

 46. Vogal do tribunal

  Ética e política na utopía anarquista de Ricardo Mella 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANTONIO

 47. Presidente do tribunal

  Dueños y señores de casas, torres y pazos, 1500-1900: contribución al estudio de la fidalguía gallega 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

  PRESEDO GARAZO, ANTONIO

 48. Presidente do tribunal

  Do descontento á acción: os marcos da protesta campesiña en Galicia 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN

 49. Presidente do tribunal

  La desamortización de Mendizábal y Espartero en la provincia de León (1836-1851) 2001

  Universidad de León

  AGUADO CABEZAS, MARIA ELENA

 50. Vogal do tribunal

  "El socialismo y la vivienda obrera en España (1926-1939). La cooperativa socialista de casas baratas "Pablo Iglesias" 2001

  Universidad de Salamanca

  ARIAS GONZÁLEZ LUIS MODESTO

 51. Vogal do tribunal

  La construcción social de la realidad regional gallega a través de la prensa: el caso de Faro de Vigo (1898-1923) 2001

  UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

  Veiga Taboada, Manuel

 52. Secretario do tribunal

  El capital humano en Galicia: 1860-1930 : alfabetización y crecimiento económico 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ M. BLANCA

 53. Presidente do tribunal

  O partido comunista de España en Galicia: 1920-1968 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  SANTIDRIAN ARIAS VICTOR MANUEL

 54. Presidente do tribunal

  Severino Chacón, un líder sindical del mundo del tabaco 2000

  Universidade da Coruña

  ROMERO MASIA, ANA

 55. Presidente do tribunal

  Historia del Hospital de Pontevedra 1999

  Universidade de Santiago de Compostela

  DIAS LEMA, ANTONIO

 56. Presidente do tribunal

  A Integración política do pequeno campesiñado: o caso galego no marco europeo, 1890-1939 1999

  Universidade de Santiago de Compostela

  CABO VILLAVERDE, MIGUEL

 57. Presidente do tribunal

  O Concepto de nación no ensino da historia 1999

  Universidade de Santiago de Compostela

  LOPEZ FACAL RAMON VICENTE

 58. Vogal do tribunal

  Alcalá Galiano y la construcción del liberalismo en España 1999

  Universidad Complutense de Madrid

  Sánchez García, Raquel

 59. Presidente do tribunal

  O conde de Pallares e o seu tempo: 1828-1908: política, ferrocarris e agrarismos en Galicia 1998

  Universidade de Santiago de Compostela

  VEIGA ALONSO JOSE RAMON

 60. Presidente do tribunal

  A emigración galega a México: 1878-1936 1998

  Universidade de Santiago de Compostela

  VILLAVERDE GARCIA, ELIXIO

 61. Presidente do tribunal

  Prensa e identidade na sociedade da información: estratexias e funcións dos xornais no sistema galego de comunicación 1998

  Universidade de Santiago de Compostela

  ALVAREZ POUSA, LUIS

 62. Presidente do tribunal

  La represión franquista en la provincia de Lugo: 1936-1940 1997

  Universidade de Santiago de Compostela

  SOUTO BLANCO M. JESUS

 63. Vogal do tribunal

  El sistema informativo en Galicia durante el franquismo 1996

  Universidad Complutense de Madrid

  CENDAN FRAGA, ANTONIO

 64. Vogal do tribunal

  Economía y sociedad en la montaña centro-occidental asturiana en la crisis del antiguo régimen 1996

  Universidad de Oviedo

  GONZALEZ PARDO, JULIO

 65. Presidente do tribunal

  Don Fernando Quiroga Palacios y su proyección en la iglesia gallega (1946-1971) 1996

  Universidade de Santiago de Compostela

  MINGUEZ GOYANES DE LA RICA JOSE LUIS

 66. Vogal do tribunal

  Politica exterior de EEUU hacia España en los primeros años de la Guerra Fria 1996

  Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

  JARQUE IÑIGUEZ, ARTURO

 67. Vogal do tribunal

  Teoría de las formaciones Postcapitalistas: una investigación histórica: URSS (1924-1934) 1996

  Universidad de Granada

  ENRIQUEZ DEL ARBOL CARLOS

 68. Presidente do tribunal

  La CEDA en Galicia (1931-1936) 1995

  Universidade de Santiago de Compostela

  GRANDIO SEOANE EMILIO FRANCISCO

 69. Presidente do tribunal

  A Galiza em Portugal, Portugal na Galiza a través das revistas literarias: (1900-1936) 1995

  Universidade de Santiago de Compostela

  Torres Feijoo, Elías J

 70. Vogal do tribunal

  Relaciones de propiedad, mercados agrarios y poder local en la sociedad rural aragonesa: La agricultura cerealista de Cinco Villas (1850-1930) 1995

  Universidad de Zaragoza

  SABIO ALCUTEN, ALBERTO

 71. Vogal do tribunal

  A pintura galega 1850-1950. Argumentos para unha escola 1995

  Universidade de Vigo

  MARTINEZ VILANOVA, FERNANDO

 72. Presidente do tribunal

  A reconversión da prensa en Galicia (1982-1992): a transformación das estructuras empresariais e profesionais do sector 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  Campos Freire, Francisco

 73. Presidente do tribunal

  O Papel das publicacións locais na Galicia de fin de século (1990-1993) 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  LOPEZ GARCIA, XOSE

 74. Vogal do tribunal

  La función política de los caminos de peregrinación en la Europa Medieval: (estudio del Camino de Santiago) 1994

  Universidad Complutense de Madrid

  Barreiro Rivas, Xosé Luis

 75. Vogal do tribunal

  Demografía e estructuras agrarias: análise da dinámica demográfica e das mudancas nas estructuras fundiarias da agricultura galega 1950/1993 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  LOPEZ IGLESIAS, EDELMIRO

 76. Vogal do tribunal

  El sexenio revolución rio en Toro y su comarca (1868-1874): crisis de subsistencias y comportamientos políticos 1994

  Universidad de Valladolid

  PASCUAL GETE, HILARION

 77. Presidente do tribunal

  Caciquismo, orden social y conflictividad rural en Granada, 1890-1923. Estructura de poder y luchas agrarias 1992

  Universidad de Granada

  CRUZ ARTACHO, SALVADOR

 78. Vogal do tribunal

  "Historia de una empresa periodística gallega: ""la Region""" 1992

  Universidad Complutense de Madrid

  VALLADARES FERNANDEZ, EDELMIRO

 79. Vogal do tribunal

  Los patrimonios comunales en la tierra de Soria durante los siglos XVIII y XIX 1991

  Universidad de Zaragoza

  PEREZ ROMERO, EMILIO

 80. Presidente do tribunal

  Negocios y revolución. La formación de la burguesía en la crisis de la monarquía absoluta, Valencia 1814-1833 1990

  Universitat de València

  ROMEO MATEO M. CRUZ

 81. Presidente do tribunal

  Actitudes ante la muerte en el valle de Oñate durante los siglos XVIII y XIX 1990

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MADARIAGA ORBEA, JUAN

 82. Secretario do tribunal

  El nacionalismo iberista (1808-1936) 1990

  Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

  Rocamora Rocamora, José Antonio

 83. Vogal do tribunal

  Participación económica-social de los inmigrantes gallegos en Montevideo (1900-1970) 1990

  Universidad Complutense de Madrid

  CAGIAO VILA, MARÍA DEL PILAR

 84. Vogal do tribunal

  Desartellamento social e caos urbanístico: Vigo, 1960-80 1989

  Universidade de Santiago de Compostela

  SOUTO GONZALEZ XOSE MANUEL

 85. Presidente do tribunal

  Los villancicos gallegos de la Catedral de Mondoñedo 1989

  Universidade de Santiago de Compostela

  VILLANUEVA ABELAIRAS, CARLOS

 86. Vogal do tribunal

  La ciudad de Santiago en la primera etapa de la Restauracion, 1875-1902: sociedad, economía y cultura 1989

  Universidade de Santiago de Compostela

  POSE ANTELO JOSE MANUEL

 87. Vogal do tribunal

  Economia agrària i societat rural al País Valencià (1914-1923): de les dimensions de la crisi a la resposta dels obrers del camp 1988

  Universitat de València

  Alcàzar, Joan del

 88. Vogal do tribunal

  Burguesía y desarrollo capitalista en la Asturias del siglo XIX 1988

  Universidad de Oviedo

  ERICE SEBARES FRANCISCO MANUEL

 89. Vogal do tribunal

  Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal: (1808-1823) 1987

  Universidade de Santiago de Compostela

  Blanco Valdés, Roberto Luis

 90. Presidente do tribunal

  La Universidad de Santiago de Compostela: 1898-1936 1986

  Universidade de Santiago de Compostela

  VARELA GONZALEZ, ISAURA

 91. Vogal do tribunal

  El nacionalismo gallego en el primer tercio del siglo XX 1986

  Universidade de Santiago de Compostela

  González Beramendi, Justo

 92. Secretario do tribunal

  La guerrilla antifranquista en Galicia, 1936-1964. A esquerda militante galega 1984

  Universidad de Zaragoza

  MAIZ VAZQUEZ, BERNARDO