O Papel das publicacións locais na Galicia de fin de século (1990-1993)

  1. LOPEZ GARCIA, XOSE
Dirixida por:
  1. Margarita Ledo Andión Director
  2. Xosé Ramón Barreiro Fernández Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1994

Tribunal:
  1. Ramón Villares Paz Presidente
  2. Xosé Soengas Pérez Secretario
  3. Joan Manuel Tresserras Gaju Vogal
  4. Lourenzo Fernández Prieto Vogal
  5. Jaume Guillamet Lloveras Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Teseo: 42232 DIALNET