Teses dirixidas (8)

 1. A coeducación das emocións e dos sentimentos da educación secundariadeseño, desenvolvemento e avaliación da experiencia emocionadxs 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Aixa Permuy Martínez

 2. El alumnado con discapacidad en el contexto de la educación superior: el caso del sistema universitario de Galicia 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Enelina María Gerpe Pérez

 3. O alumnado con discapacidade no contexto da educación superioro caso do sistema universitario de Galicia 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Enelina María Gerpe Pérez

 4. Análise do estilo de liderazgo nas mullleres directivas do sector bancario 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  María Dolores Castro Pais

 5. A observação de aulas no contexto da supervisão e da avaliação de professores do ensino obrigatóriode uma observação consentida a uma avaliação de professores com sentido 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Lília Ana Santos Silva

 6. Elaboración de un modelo causal explicativo de las diferencias de género en la elección de estudios superiores 2006

  Universidade de Santiago de Compostela

  María Josefa Mosteiro García

 7. Condicionantes de xénero e clase social na elección académico-profesional no ensino secundario 1999

  Universidade de Santiago de Compostela

  María José Méndez Lois

 8. Evaluación y optimización del rendimiento en los niños bien dotadosárea de la expresión escrita 1993

  Universidade de Santiago de Compostela

  María José Iglesias Cortizas

Tribunais de teses (26)

 1. Secretaria do tribunal

  Estudio de las nuevas competencias en la formación inicial del profesorado de secundaria. Análisis de la situación de Galicia 2020

  Universidade de Vigo

  Victoria Martínez Jorrín

 2. Secretaria do tribunal

  Qualidade e atitudes face a atencao a diversidadeproposta de melhoria 2017

  Universidade da Coruña

  Márcia Fonseca de Melo

 3. Secretaria do tribunal

  A prática da orientaçao profissional na universidadeum estudo numa universidade portuguesa 2017

  Universidade da Coruña

  Natália da Conceiçao de Oliveira Pereira

 4. Vogal do tribunal

  Impacto de sistemas de gestión de calidad en centros educativos de Galicia 2017

  Universidade da Coruña

  María del Carmen Mariño Barral

 5. Secretaria do tribunal

  Análisis de situaciones de acoso escolar o bullying en centros de Educación Secundaria de La Coruña 2016

  Universidade da Coruña

  María Estrella Monelos Muñiz

 6. Vogal do tribunal

  Análisis de las políticas europeas en la educación superior y algunos de sus efectos en el Grado de Educación Social de la Universidade da Coruña 2015

  Universidade da Coruña

  Tania F. Gómez Sánchez

 7. Vogal do tribunal

  Programa de inserción laboral "Puesto a Puesto VII"evaluación de la eficacia 2014

  Universidade da Coruña

  Nuria Rebollo-Quintela

 8. Vogal do tribunal

  Controversia entre o ámbito dos coidados e o ámbito escolar nos centros de primeira infanciaanálise en Galicia 2014

  Universidade da Coruña

  Manuel Carreira-López

 9. Secretaria do tribunal

  As crenças pessoais dos alunos e o impacto no seu sucesso socioeducativoestudo dun caso. A Escola Secundária de Gondomar 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  María José Gomes Pinto

 10. Vogal do tribunal

  A avaliação de desempenho dos professores e a supervisão pedagógicaum percurso de e para a qualidade educativa 2013

  Universidade de Vigo

  Felisbela Maria Rogeiro Dos Prazeres Pinto

 11. Presidenta do tribunal

  A Persona(lidade) do Educador de Infância e o desenvolvimento da criançaum estudo correlacional 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ana Cristina da Cruz Mateus

 12. Secretaria do tribunal

  La inserción laboral de las personas con discapacidades en la provincia de A Coruña desde una perspectiva de género 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  Alicia Díaz Balado

 13. Vogal do tribunal

  O programa dos grupos departamentais de calidade na UDC dende a perspectiva do alumnadounha experiencia para a converxencia con Europa na educación superior 2009

  Universidade da Coruña

  María del Carmen Santos González

 14. Secretaria do tribunal

  Evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en un centro educativo de Galiciaplan de mejoras 2008

  Universidade da Coruña

  Eva María Espiñeira Bellón

 15. Secretaria do tribunal

  A aprendizagem no museu e a sua complementaridade na matéria de história e geografia de Portugal 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  María Anabela Vieira Barros de Morais

 16. Secretaria do tribunal

  Atención a la diversidadun estudio de su calidad en centros de la provincia de A Coruña 2007

  Universidade da Coruña

  Luz Sandra Casar Domínguez

 17. Vogal do tribunal

  Informatización en red de centros educativos no universitarios del municipionuevos retos para una enseñanza de calidad 2007

  Universidade da Coruña

  Eduardo Rodríguez Machado

 18. Vogal do tribunal

  El proceso cambiante de la definición de las identidades y roles de género femenino y masculinoun estudio sociológico de caso 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  Marta Poncet Souto

 19. Vogal do tribunal

  Afectividad y aprendizaje educativohacia una pedagogía de la prevención 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  María del Carmen Gutiérrez Moar

 20. Secretaria do tribunal

  Efectos do uso dos medios informáticos na aprendizaxe dos alumnos/as de v secondo da E.S.O. na área de tecnoloxíaun estudio de caso 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  Elisa Teresa Zamora Rodríguez

 21. Secretaria do tribunal

  La mediación pedagógica en la prevención del uso de drogas psicotrópicas 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  Elisabeth Brandão Schmidt

 22. Secretaria do tribunal

  La prensa diaria como recurso motivador de la lectura en las aulas 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  Cristina Abeal Pereira

 23. Vogal do tribunal

  Variables cognitivo-motivacionales y estrategias de aprendizaje en estudiantes de secundaria 2000

  Universidade da Coruña

  Paula Mendiri

 24. Vogal do tribunal

  Identificación del superdotadoPropuesta de un programa de entrenamiento docente en el diagnóstico de estos alumnos 1999

  UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

  José Rayo Lombardo

 25. Vogal do tribunal

  Delincuencia femenina e intervención pedagógicaun estudio sobre la cuestión en Galicia 1995

  Universidade de Santiago de Compostela

  María del Mar Lorenzo Moledo

 26. Vogal do tribunal

  Evaluación de mejora de un programa básico para el desarrollo del pensamiento creativo del profesorado de ciencias 1992

  Universidade de Santiago de Compostela

  María Esperanza Arenas Fuentes