Teses dirixidas (9)

 1. Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Aguete Cajiao, Alba

 2. A lingua no Parlamento de Galicia 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  VÁZQUEZ SOMOZA, XOSÉ LUÍS

 3. Os insultos en galego: estudo lingüístico 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  NOVO FOLGUEIRA, PAULINO

 4. Aspectos sociopolíticos subjacentes ao preconceito linguístico. Estudo de casos no Brasil 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Lacerda Edington Fonseca, Helen

 5. O lexico da vaca nomes baseados no fisico 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  ALVAREZ PEREZ, XOSE AFONSO

 6. A lingua galega no ámbito empresarial: usos e representacións sociolingüísticas 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  FORMOSO GOSENDE, VALENTINA

 7. O galego fundamental: diccionario de frecuencias 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  BUGARÍN LÓPEZ M. JESUS

 8. Aproximación sincrónica e diacrónica o estudio das sibilantes galegas 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  COSTAS GONZALEZ, XOSE HENRIQUE

 9. A ortografia e a gramatica do galego nos estudios gramaticais do seculo xix e primeiros anos do xx 1992

  Universidade de Santiago de Compostela

  GONZALEZ SEOANE, ERNESTO XOSE

Tribunais de teses (12)

 1. Secretario do tribunal

  A lingua da Illa de Ons. Análise da variación e do cambio lingüístico 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Dopazo Entenza, José Manuel

 2. Presidente do tribunal

  A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e análise do cambio lingüístico 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Álvarez Pousa, María Concepción

 3. Presidente do tribunal

  O léxico literario de Ánxel Fole 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ares Vázquez, Carme

 4. Vogal do tribunal

  Creación de neologismos en euskera: Análisis descriptivo de la terminología de la odontología en lengua vasca y propuestas para la formación de términos en los ámbitos de especialidad. 2008

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Gómez Sánchez, Alicia Fátima

 5. Presidente do tribunal

  Estudio acústico das consoantes fricativas do galego 2005

  Universitat de Barcelona

  LABRAÑA BARRERO, SABELA

 6. Vogal do tribunal

  El gallego hablado de cangas de morrazo 2003

  Universidad de Oviedo

  GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARGARITA

 7. Presidente do tribunal

  Análise e síntese prosódica do galego para conversión texto-fala 2003

  Universidade de Vigo

  FERNÁNDEZ SALGADO, JAVIER

 8. Presidente do tribunal

  Regras fonolóxicas posléxicas e regras precompiladas de alomorfia sintagmática: Dominios prosódicos en galego 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNÁNDEZ REI, ELISA

 9. Presidente do tribunal

  Desenvolvemento da linguaxe administrativa galega 1999

  Universidade de Santiago de Compostela

  GALANES SANTOS, IOLANDA

 10. Vogal do tribunal

  Estrategias de comunicación nas interaccions cliente-vendedor no mercado da cidade de Lugo: as alternancias de lingua galego/castelan e a negociación da escolla de lingua. (Estudio etnográfico e sociolingüístico da interacción campo-cidade nun espacio urbano) 1996

  Universidade da Coruña

  RODRIGUEZ YAÑEZ XOAN PAULO

 11. Vogal do tribunal

  Campesinos y artesanos en la Asturias preindustrial, 1750-1850 1986

  Universidad Complutense de Madrid

  CAMPO SUAREZ VALDES JOAQUIN

 12. Vogal do tribunal

  La tasa del trigo en el Siglo XVI: la polémica entre Luis de Molina y Melchor de Soria 1985

  Universidad Complutense de Madrid

  GOMEZ CAMACHO, FRANCISCO