Publicacións (96)

2022

 1. The Nós Project: Opening routes for the Galician language in the field of language technologies

  Towards Digital Language Equality Workshop, TDLE 2022 - as part of the International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2022

 2. Proxecto Nós: Artificial intelligence at the service of the Galician language

  CEUR Workshop Proceedings

 3. El aprovechamiento de las nuevas tecnologias en el Diccionario de la Real Academia Galega

  Ingurune digitala, hizkuntzen estandarizazioa eta euskara (Iberoamericana Vervuert), pp. 47-79

 4. Algunas reflexiones sobre el Atlas Lingüístico Galego más de cuarenta años después

  Geolingüística en la Península Ibérica (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), pp. 93-111

2018

 1. Terminoloxía: a necesidade da colaboración dir.

  Iberoamericana Vervuert

 2. Seis poemas galegos ed. lit.

  Chan da Pólvora

 3. Mortiña: unha historia para esmendrellarse de risa trad.

  Hércules de Ediciones

2017

 1. Anxo Tarrío, un traballador cos ollos abertos ao mundo

  Sobre letras e signos: estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela (Junta de Galicia / Xunta de Galicia), pp. 23-25

2016

 1. Xesús Ferro Ruibal: anotacións biobibliográficas

  Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 23-35

 2. Unha homenaxe para un home entregado e comprometido

  Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 17-19

 3. Algúns problemas verbo do uso de etc. en galego

  Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea (Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016), pp. 467-478

 4. A que responden os nomes das plantas?: algunhas denominacións románicas da centaurea cyanus

  Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico (Servizo de Publicacións), pp. 197-212

 5. A Reforma normativa de 2003, un momento delicado para a RAG

  Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell (Publicacions URV), pp. 293-299

 6. Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal ed. lit.

  Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

 7. Variación e distancia lingüística na Romania Antiqua: unha contribución dialectométrica ao debate sobre o grao de individuación da lingua galega

  Estudos de lingüística galega, Núm. 8, pp. 229-246

 8. La subagrupació romànica de la llengua catalana: una aproximació dialectomètrica de base fonètica a l'Atlas Linguistique Roman

  Studia Romanica Posnaniensia, Vol. 43, Núm. 2, pp. 5-27

2015

 1. O preprocesado lingüístico nos programas de síntese de voz

  En memoria de tanto miragre: estudos dedicados ó profesor David Mackenzie (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 91-101

 2. La terminologia gallega després del Pla General de Normalització de la Llengua Gallega

  Terminàlia, Núm. 12, pp. 63-66