Análise e síntese prosódica do galego para conversión texto-fala

  1. Javier Fernández Salgado
Dirixida por:
  1. Eduardo Rodríguez Banga Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Ano de defensa: 2003

Tribunal:
  1. Manuel González González Presidente
  2. Carmen García Mateo Secretario/a
  3. Eduardo López Gonzalo Vogal
  4. Antonio Pena Giménez Vogal
  5. Antonio Bonafonte Cávez Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 99363 DIALNET