Aproximación sincrónica e diacrónica o estudio das sibilantes galegas

  1. COSTAS GONZALEZ, XOSE HENRIQUE
Dirixida por:
  1. Manuel González González Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 30 de xaneiro de 1994

Tribunal:
  1. Constantino García Presidente/a
  2. José Enrique Gargallo Gil Secretario/a
  3. José Ramón González Fernández Vogal
  4. Francisco Daniel Freijedo Fernández Vogal
  5. Clarinda de Azevedo Maia Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 46994 DIALNET