Proxectos finalizados

2020

 1. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1743 Filoloxía e Lingüística Galega (FILGA)

  MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA

2018

 1. Consolidación e estructuración. REDES 2016 GI-1743 TECANDALI Tecnoloxía e Análise de Datos Lingüísticos

  MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA, XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ

2015

 1. Cambio lingüístico en el gallego actual.

  XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

2009

 1. Grupos de referencia competitiva

  XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ

 2. Por que facer Lingüística Románica no século XXI?

  MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

2002

 1. Prosodia da Lingua Galega: O Discurso Formal.

  XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

1997

 1. Fonética acústica do galego

  MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

1995

 1. Fonética acústica do galego

  MANUEL GONZALEZ GONZALEZ