Tesis dirigidas (9)

 1. Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Alba Aguete Cajiao

 2. A lingua no Parlamento de Galicia 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Xosé Luís Vázquez Somoza

 3. Os insultos en galegoestudo lingüístico 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Paulino Novo Folgueira

 4. Aspectos sociopolíticos subjacentes ao preconceito linguístico. Estudo de casos no Brasil 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Helen Lacerda Edington Fonseca

 5. O lexico da vaca nomes baseados no fisico 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  Xosé Afonso Alvarez Pérez

 6. A lingua galega no ámbito empresarialusos e representacións sociolingüísticas 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  Valentina Formoso Gosende

 7. O galego fundamentaldiccionario de frecuencias 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  María Xesús Bugarín López

 8. Aproximación sincrónica e diacrónica o estudio das sibilantes galegas 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  Xosé Henrique Costas González

 9. A ortografia e a gramatica do galego nos estudios gramaticais do seculo xix e primeiros anos do xx 1992

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ernesto Xosé González Seoane

Tribunales de tesis (11)

 1. Presidente del tribunal

  A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e análise do cambio lingüístico 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Concepción Álvarez Pousa

 2. Presidente del tribunal

  O léxico literario de Ánxel Fole 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  María do Carme Ares Vázquez

 3. Vocal del tribunal

  Creación de neologismos en euskeraAnálisis descriptivo de la terminología de la odontología en lengua vasca y propuestas para la formación de términos en los ámbitos de especialidad. 2008

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Alicia Fátima Gómez Sánchez

 4. Presidente del tribunal

  Estudio acústico das consoantes fricativas do galego 2005

  Universitat de Barcelona

  Sabela Labraña Barrero

 5. Presidente del tribunal

  Análise e síntese prosódica do galego para conversión texto-fala 2003

  Universidade de Vigo

  Javier Fernández Salgado

 6. Vocal del tribunal

  El gallego hablado de cangas de morrazo 2003

  Universidad de Oviedo

  Margarita González González

 7. Presidente del tribunal

  Regras fonolóxicas posléxicas e regras precompiladas de alomorfia sintagmáticaDominios prosódicos en galego 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  Elisa Fernández Rei

 8. Presidente del tribunal

  Desenvolvemento da linguaxe administrativa galega 1999

  Universidade de Santiago de Compostela

  Iolanda Galanes Santos

 9. Vocal del tribunal

  Estrategias de comunicación nas interaccions cliente-vendedor no mercado da cidade de Lugoas alternancias de lingua galego/castelan e a negociación da escolla de lingua. (Estudio etnográfico e sociolingüístico da interacción campo-cidade nun espacio urbano) 1996

  Universidade da Coruña

  Xoán Paulo Rodríguez Yáñez

 10. Vocal del tribunal

  Campesinos y artesanos en la Asturias preindustrial, 1750-1850 1986

  Universidad Complutense de Madrid

  Joaquín Ocampo Suárez-Valdés

 11. Vocal del tribunal

  La tasa del trigo en el Siglo XVIla polémica entre Luis de Molina y Melchor de Soria 1985

  Universidad Complutense de Madrid

  Francisco Gómez Camacho