Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

 1. CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2023 GRC GI-1561 - Ecuacións diferenciais non lineales - EDNL

  JUAN JOSE NIETO ROIG

 2. Modelado, simulación, optimización y control. Aplicaciones en ciencia e industria - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021 - Proyectos investigación orientada

  MARIA DEL PILAR SALGADO RODRIGUEZ, JERONIMO RODRIGUEZ GARCIA

 1. Astronomía Fundamental de Binarias complementaria a los resultados de GAIA - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021 - Proyectos de investigación no orientada

  JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ, JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ

 2. Proxecto de visitas guiadas (diurnas e nocturnas) ao Observatorio astronómico Ramón María Aller da USC: Desprazamentos didácticos de astronomía a distintos centros e localidades galegas - AXUDAS CONSELLO SOCIAL 2023

  JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ, PEDRO PABLO CAMPO DIAZ

 1. Programa Acelerador de transferencia: D.O. Infraestructuras viarias

  MIGUEL ERNESTO VAZQUEZ MENDEZ, LUIS ALBERTO OTERO GONZALEZ

 2. Modelos híbridos de orden reducido para la optimización y control en tiempo real de procesos de fabricación aditiva.

  PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ

 3. Aplicaciones del Control y la Optimización a la Transición Ecológica y Digital - PROYECTOS DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y TRANSICIÓN DIGITAL 2021

  MIGUEL ERNESTO VAZQUEZ MENDEZ

 4. Consolidación 2021 GRC GI-1563 - Grupo de Investigación en Enxeñaría Matemática- mat+i

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA, MARIA DEL PILAR SALGADO RODRIGUEZ

 5. Desarrollo de metodologías matemáticas para apoyar la mejora de procesos en el horno alto - RETOS 2019

  PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2008

 1. OARMA, actividades preparatorias do Ano Internacional da Astronomía. Modalidade. A3. Axudas para o fomento da cultura científica. FECYT

  JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ

 2. Redes de investigación. REDE GALEGA DE BIOTECNOLOXÍA EN ACUICULTURA

  CARLOS PEREIRA DOPAZO

 3. Redes de investigación. REDE MATHEMATICA CONSULTING & COMPUTING DE GALICIA

  WENCESLAO GONZALEZ MANTEIGA

 4. De como aprendemos a contar e os aparellos empregados.DIVERCIENCIA

  MARIA ELENA VAZQUEZ ABAL

 5. Semana da ciencia 2008. DIVERCIENCIA

  JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ

 6. Semana da Ciencia 2008. Modalidade B1. Axudas para o fomento da cultura científica. FECYT

  JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ

 7. Mellora xenética e sanitaria do rodaballo: análise xenómico da interacción virus-huesped no proceso infectivo de VHSV en rodaballo/desenvolvemento e optimización de ferramentas bioinformáticas

  JOSE ANTONIO ALVAREZ DIOS

 8. Innovación en algoritmos de simulación de problemas non lineais procedentes de industrias de producción de aluminio e de materiais cerámicos

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 9. Absorción do ruido de banda ancha no campo difuso mediante control activo multicanal da impedancia de sistemas absorventes multicapa

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 10. Innovación en algoritmos de simulación de problemas no lineales procedentes de industrias de producción de aluminio y de materiales cerámicos

  PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ

 11. Absorción del ruido de banda ancha en campo difuso mediante control activo multicanal de la impedancia de sistemas absorbentes multicapa (Subproyecto)

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 12. Problemas non lineais de ecuacións diferenciais e ecuacións en diferencias. Teoría e aplicacións.

  ALBERTO CABADA FERNANDEZ

2005

 1. Aplicación de medición del riesgo y optimización de carteras de cobertura para el sector seguros

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 2. Astronomía Xeral

  JOSEFINA F-F LING LING

 3. Desarrollo de una web audiovisual para la enseñanza de Matemáticas e Informática

  JOSE ANTONIO ALVAREZ DIOS

 4. Astronomía para topógrafos

  MANUEL ANDRADE BALIÑO

 5. Análise numérica matricial

  MARIA DEL PILAR MATO EIROA

 6. Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia de materias de análisis numérico en la licenciatura de Matemáticas y en Ingeniería Química

  MARIA LUISA SEOANE MARTINEZ

 7. Un proxecto de innovación educativa para as asignaturas Matemáticas I, Ampliación de Matemáticas e Cálculo

  DUARTE SANTAMARINA RIOS

 8. Optimización de velas mediante simulación numérica

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 9. Sistemas dinámicos continuos, discretos e impulsivos. Teoría e aplicacións

  JUAN JOSE NIETO ROIG

 10. 1.Recubrimentos hibridos pasivo-activos para a absorción do ruido de banda ancha. 2. Innovación en algoritmos de simulación do comportamento termomecánico dunha colada de alumninio

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 11. Sistemas estelares múltiples con componentes variables de tipos tardíos: Interferometría speckle, fotometría e espectroscopía

  JOSE ANGEL DOCOBO DURANTEZ

 12. Rede Temática (Foro estable de interacción matemática aplicada-industria

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 13. Configuración de indicadores específicos usando os datos dispoñibles das aplicacións de xestión

  JUAN JOSE NIETO ROIG

1993

 1. Resoluciones numéricas de las ecuaciones de Saint-Venant

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA