Análise matemática e resolución numérica de problemas de difusión. Aplicacións ao modelado de colectores térmicos e compostos tensioactivos.

Duración do 10 de agosto de 2010 ao 30 de setembro de 2013

Investigadores/as