Análise matemático e métodos numéricos en ecuacións en derivadas parciais. Aplicacións en Física e Enxeñería.

Duración do 28 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2002

Investigadores/as