Desenvolvemento e uso de ferramentas baseadas nas novas tecnoloxías para a virtualización de prácticas con Matlab en materias da Área de Matemática Aplicada (Campus de Lugo)

Duración do 01 de xaneiro de 2003 ao 31 de decembro de 2003

Investigadores/as