Aplicación das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) no proceso ensinanza-aprendizaxe na materia de Cálculo

Duración do 16 de novembro de 2005 ao 30 de setembro de 2006

Investigadores/as