Estudio cualitativo de ecuacións funcionais non lineares

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2009

Investigadores/as