Aplicación do método de elementos finitos á resolución de problemas industriais de enxeñería asistida por ordenador (CAE).

Duración do 07 de outubro de 1999 ao 31 de decembro de 2001

Investigadores/as