Absorción do ruido de banda ancha no campo difuso mediante control activo multicanal da impedancia de sistemas absorventes multicapa

Duración do 13 de xullo de 2005 ao 31 de outubro de 2008

Investigadores/as