Análise e resolución de modelos matemáticos para o control do ecosistema das rías galegas.

Duración do 13 de agosto de 1999 ao 31 de decembro de 1999

Investigadores/as