Métodos asintóticos e numéricos en diversos problemas de elastovisco-plasticidade.

Duración do 30 de decembro de 1999 ao 30 de decembro de 2002

Investigadores/as