Publicacións (68)

2020

 1. On-line course on engineering mathematics: Students' experience with pilot course material

  SEFI 48th Annual Conference Engaging Engineering Education, Proceedings

 2. Bringing Mathematics to Engineering: Online Learning-Teaching Model

  Proceedings - 2nd International Conference on Mathematics and Computers in Science and Engineering, MACISE 2020

 3. Análisis empírico de los factores que influyen en la intención de compra a través de redes sociales

  XXX Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica: cooperação transfronteiriça. Desenvolvimento e coesão territorial. Livro de resumos

 4. Virtual Power Plants and Virtual Inertia

  Power Systems (Springer Verlag), pp. 87-113

 5. Unha análise empírica dos factores que inflúen no boca a boca electrónico nas redes sociais tras unha promoción de marca

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 29, Núm. 1, pp. 1-18

 6. The influence of consumer personality traits on mobile shopping intention

  Spanish journal of marketing-ESIC, Vol. 24, Núm. 3, pp. 331-353

 7. Particular case of big data for wind power forecasting: Random forest

  International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol. 12, Núm. 1, pp. 25-30

 8. Designing and projecting a wind generator based on the emplacement: Power coefficient

  International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol. 12, Núm. 4, pp. 91-96

 9. Comportamento de compra no comercio móbil: a importancia dos trazos de personalidade

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 29, Núm. 3, pp. 178-200

2019

 1. Herramientas de gamificación en la docencia universitaria: Una aplicación de Kahoot en Investigación Comercial

  Innovación e investigación en la educación universitaria (Educación Editora), pp. 519-524

 2. The Effect of Political Skill on Work Role Performance and Intention to Leave: A Moderated Mediation Model

  Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol. 26, Núm. 1, pp. 98-110

 3. Skills in computational thinking of engineering students of the first school year

  Heliyon, Vol. 5, Núm. 11

 4. High-Performance Work Systems and Work-Role Performance: A Multilevel Moderated Mediation Model

  Performance Improvement Quarterly, Vol. 32, Núm. 1, pp. 77-101

 5. Development of a Mathematics On-line Project in Engineering Education

  Open Education Studies, Vol. 1, Núm. 1, pp. 257-261