Unha análise empírica dos factores que inflúen no boca a boca electrónico nas redes sociais tras unha promoción de marca

 1. Zaira Camoiras Rodríguez 1
 2. Concepción Varela Neira 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2020

Volume: 29

Número: 1

Páxinas: 1-18

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.29.1.6123 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 2 (30-08-2023)
 • Citas en Dialnet Métricas: 3 (26-09-2023)
 • Citas en Dimensions: 2 (05-03-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2020
 • Impacto SJR da revista: 0.159
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Marketing Cuartil: - Posición na área: 157/222
 • Área: Organizational Behavior and Human Resource Management Cuartil: - Posición na área: 192/248
 • Área: Business, Management and Accounting (miscellaneous) Cuartil: - Posición na área: 269/412
 • Área: Finance Cuartil: - Posición na área: 258/315
 • Área: Development Cuartil: - Posición na área: 219/314
 • Área: Demography Cuartil: - Posición na área: 84/125
 • Área: Economics and Econometrics Cuartil: Q4 Posición na área: 580/743

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2020
 • Factor de impacto da revista: 0,080
 • Ámbito: ECONOMÍA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 99/170

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2020
 • CiteScore da revista: 0.4
 • Área: Economics and Econometrics Percentil: 12

Dimensions

(Datos actualizados na data de 05-03-2023)
 • Total de citas: 2
 • Citas recentes: 2
 • Field Citation Ratio (FCR): 1.33

Resumo

Resumo As redes sociais experimentaron nos últimos anos un gran crecemento en termos de uso por parte de consumidores e empresas, sendo cada vez máis frecuente o desenvolvemento de estratexias de comunicación de márketing nestes medios. As empresas están aumentando o seu investimento en redes sociais co fin de atraer novos consumidores a través do boca a boca electrónico (electronic word of mouth [eWOM]) e estimular a intención de compra. Este estudo contribúe á literatura incrementando o coñecemento dos factores que axudan á mellora do eWOM resultado dunha promoción realizada por unha marca en redes sociais, a través dun modelo combinado. O contraste empírico realízase cunha mostra de estudantes universitarios con presenza en diferentes redes sociais. As análises desenvolvidas efectúanse a través dun modelo de ecuacións estruturais. Os resultados mostran o papel relevante do intercambio de experiencias online entre consumidores e do compromiso coa rede social sobre a intención de eWOM. Así mesmo, destacan a importancia da oportunidade e a identificación coa rede social como determinantes destes antecedentes.

Referencias bibliográficas

 • Aguado, G., e García, A. (2009). Del word-of-mouth al marketing viral: aspectos claves de la comunicación a través de redes sociales. Revista Comunicación y Hombre, 5, 41-51. DOI: https://doi.org/10.32466/eufv-cyh.2009.5.112.41-51
 • Algesheimer, R., Dholakia, U.M., e Herrmann, A. (2005). The social influence of brand community: Evidence from European car clubs. Journal of Marketing, 69(3), 19-34. DOI: https://doi.org/10.1509/jmkg.69.3.19.66363
 • Alhidari, A., Iyer, P., e Paswan, A. (2015). Personal level antecedents of eWOM and purchase intention, on social networking sites. Journal of Customer Behaviour, 14(2), 107-125. DOI: https://doi.org/10.1362/147539215X14373846805707
 • Ali, S. Y., e Busalim, A. H. (2017, July). Antecedents of eWOM in social commerce. En: 2017 International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS). Proceedings of a Meeting Held 16-17 July 2017, Langkawi, Malaysia (pp. 261-266). Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Recuperado de http://toc.proceedings.com/35499webtoc.pdf
 • AIMC (2019). Navegantes en la red. 21ª ed. Madrid: AIMC. Recuperado de http://www.aimc.es/-Navegantes-enla-Red-.html
 • Baker, A. M., Donthu, N., e Kumar, V. (2016). Investigating how word-of-mouth conversations about brands influence purchase and retransmission intentions. Journal of Marketing Research, 53(2), 225-239. DOI: https://doi.org/10.1509/jmr.14.0099
 • Balaji, M. S., Khong, K. W., e Chong, A. Y. L. (2016). Determinants of negative word-of-mouth communication using social networking sites. Information & Management, 53(4), 528-540. DOI: https://doi.org/10.1016/j.im.2015.12.002
 • Belanche, D., Casaló, L. V., e Guinalíu, M. (2013). Comunicación comercial y boca-oído electrónico en sitios web corporativos: un análisis desde la perspectiva del marketing de relaciones. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 19(1), 31-41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iedee.2012.10.002
 • Bhattacharya, C. B., e Sen, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of Marketing, 67(2), 76-88. DOI: https://doi.org/10.1509/jmkg.67.2.76.18609
 • Bigné, E., Hernández, B., Ruiz, C., e Andreu, L. (2010). How motivation, opportunity and ability can drive online airline ticket purchases. Journal of Air Transport Management, 16(6), 346-349. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2010.05.004
 • Bigné, E., Küster, I., e Hernández, A. (2013). Las redes sociales virtuales y las marcas influencia del intercambio de experiencias eC2C sobre la actitud de los usuarios hacia la marca. Revista Española de Investigación de Marketing (ESIC), 17(2), 7-27. DOI: https://doi.org/10.1016/S1138-1442(14)60022-X
 • Boyd, D. M., e Ellison, N. B. (2008). Social network sites: Definition, history and scholarship. Journal of Computer- -Mediated Communication, 13(1), 210-230. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
 • Braojos-Gómez, J., Benítez-Amado, J., e Llorens-Montes, F. J. (2015). How do small firms learn to develop a social media competence? International Journal of Information Management, 35(4), 443-458. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.04.003
 • Carvalho, A., e Fernandes, T. (2018). Understanding customer brand engagement with virtual social communities: A comprehensive model of drivers, outcomes and moderators. Journal of Marketing Theory and Practice, 26(1-2), 23-37. DOI: https://doi.org/10.1080/10696679.2017.1389241
 • Castellano, S., e Dutot, V. (2017). Investigating the influence of e-word-of-mouth on e-reputation. International Studies of Management & Organization, 47(1), 42-60. DOI: https://doi.org/10.1080/00208825.2017.1241088
 • Chou, E. Y., Lin, C. Y., e Huang, H. C. (2016). Fairness and devotion go far: Integrating online justice and value co-creation in virtual communities. International Journal of Information Management, 36(1), 60-72. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.09.009
 • Chu, S. C., e Kim, Y. (2011). Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites. International Journal of Advertising, 30(1), 47-75. DOI: https://doi.org/10.2501/IJA-30-1-047-075
 • Clark, B. H., Abela, A. V., e Ambler, T. (2007). Organizational motivation, opportunity and ability to measure marketing performance. Journal of Strategic Marketing, 13(4), 241-259. DOI: https://doi.org/10.1080/09652540500338014
 • Davis, R., Piven, I., e Breazeale, M. (2014). Conceptualizing the brand in social media community: The five sources model. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(4), 468-481. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.03.006
 • Dholakia, U. M., Bagozzi, R. P., e Pearo, L. K. (2004). A social influence model of consumer participation in network and small group based virtual communities. International Journal of Research in Marketing, 21(3), 241- -263. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2003.12.004
 • Effing, R., e Spil, T. A. (2016). The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies. International Journal of Information Management, 36(1), 1-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.009
 • Eurostat. (2018a). Social media use by type, internet advertising. Recuperado de http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/isoc_cismt
 • Eurostat. (2018b). Social media use by purpose. Recuperado de http://ec.europa.eu/eurostat/web/productsdatasets/-/isoc_cismp
 • Fan, Y. W., e Miao, Y. F. (2012). Effect of electronic word-of-mouth on consumer purchase intention: The perspective of gender differences. International Journal of Electronic Business Management, 10(3), 175-181. Recuperado de https://pdfs.semanticscholar.org/ec4e/dbaf0303f25cd0ea1f23a85cebe1891f6e0b.pdf
 • Gangadharbatla, H. (2008). Facebook me: Collective self-esteem, need to belong, and internet self-efficacy as predictors of the igeneration’s attitudes toward social networking sites. Journal of Interactive Advertising, 8(2), 5- -15. DOI: https://doi.org/10.1080/15252019.2008.10722138
 • Gironda, J. T., e Korgaonkar, P. K. (2014). Understanding consumers’ social networking site usage. Journal of Marketing Management, 30(5-6), 571-605. DOI: https://doi.org/10.1080/0267257X.2013.851106
 • Gruen, T. W., Osmonbekov, T., e Czaplewski, A. J. (2006). eWOM: The impact of customer-to-customer online know-how exchange on customer value and loyalty. Journal of Business Research, 59(2), 449-456. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.10.004
 • Gvili, Y., e Levy, S. (2018). Consumer engagement with eWOM on social media: The role of social capital. Online Information Review, 42(4), 482-505. DOI: https://doi.org/10.1108/OIR-05-2017-0158
 • Hargittai, E. (2007). Whose space? Differences among users and non-users of social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 276-297. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00396.x
 • Henning-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G., e Gremler, D.D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer- -opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the Internet. Journal of Interactive Marketing, 18(1), 38-52. DOI: https://doi.org/10.1002/dir.10073
 • Hernández, A., e Küster, I. (2012). Brand impact on purchasing intention. An approach in virtual social networks channels. Economics and Business Letters, 1(2), 1-9. DOI: https://doi.org/10.17811/ebl.1.2.2012.1-9
 • Hollebeek, L., e Chen, T. (2014). Exploring positively-versus negatively-valenced brand engagement: A conceptual model. Journal of Product & Brand Management, 23(1), 62-74. DOI: https://doi.org/10.1108/JPBM-06-2013-0332
 • IAB Spain. (2019). Estudio anual de redes sociales. Madrid: IAB Spain. Recuperado de https://iabspain.es/wpcontent/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-spain-2019_vreducida.pdf
 • Kim, K. H., e Yun, H. (2007). Crying for me, crying for us: Relational dialectics in a Korean social network site. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 298-318. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00397.x
 • Kozinets, R. V., De Valck, K., Wojnicki, A. C., e Wilner, S. J. S. (2010). Networked narriatives: Understanding word- -of-mouth marketing in online communities. Journal of Marketing, 74(2), 71-89. DOI: https://doi.org/10.1509/jm.74.2.71
 • Kwon, O., e Wen, Y. (2010). An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in Human Behavior, 26(2), 254-263. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.011
 • Laroche, M., Habibi, M. R., Richard, M. O., e Sankaranarayanan, R. (2012). The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty. Computers in Human Behavior, 28(5), 1755-1767. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.04.016
 • Lee, D., Kim, H. S., e Kim, J. K. (2012). The role of self-construal in consumers’ electronic word of mouth (eWOM) in social networking sites: A social cognitive approach. Computers in Human Behavior, 28(3), 1054-1062. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.01.009
 • LePage, E., e Newberry, C. (2018). How to create a social media marketing strategy in 8 easy steps. [Mensaxe en blog]. Recuperado de https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
 • Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., e Buhalis, D. (2013). Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 3-22. DOI: https://doi.org/10.1080/10548408.2013.750919
 • Lewis, K., Kaufman, J., e Christakis, N. (2008). The taste for privacy: An analysis of colege student privacy settings in an online social network. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(1), 79-100. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2008.01432.x
 • Lindsey-Mullikin, J., e Borin, N. (2017). Why strategy is key for successful social media sales. Business Horizons, 60(4), 473-482. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.03.005
 • Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., e Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.05.011
 • López, I., e Ruiz, S. (2008). Las respuestas cognitivas y emocionales del consumidor como determinantes de la eficacia del sitio web. Revista Española de Investigación de Marketing (ESIC), 12(1), 43-63. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2768831
 • López, M., e Sicilia, M. (2013). Boca a boca tradicional vs. electrónico. La participación como factor explicativo de la influencia del boca a boca electrónico. Revista Española de Investigación de Marketing (ESIC), 17(1), 7-38. DOI: https://doi.org/10.1016/S1138-1442(14)60017-6
 • Maclnnis, D. J., e Jaworski, B. J. (1989). Information processing from advertisements: Toward an integrative framework. Journal of Marketing, 53(10), 1-23. DOI: https://doi.org/10.1177/002224298905300401
 • Maclnnis, D. J., Moorman, C., e Jaworski, B. (1991). Enhancing and measuring consumer’s motivarion, opportunity and ability to process brand information from Ads. Journal of Marketing, 55(4), 32-53. DOI: https://doi.org/10.1177/002224299105500403
 • Martínez-López, F. J., Anaya-Sánchez, R., Molinillo, S., Aguilar-Illescas, R., e Esteban-Millat, I. (2017). Consumer engagement in an online brand community. Electronic Commerce Research and Applications, 23, 24-37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.elerap.2017.04.002
 • McAlexander, J. H., Schouten, J. W., e Koenig, H. F. (2002). Building brand community. Journal of Marketing, 66(1), 38-54. DOI: https://doi.org/10.1509/jmkg.66.1.38.18451
 • Moorman, C. (1990). The effect of stimulus and consumer characteristics of utilization of nutrition information. Journal of Consumer Research, 17(3), 362-374. DOI: https://doi.org/10.1086/208563
 • Muniz Jr., A. M., e O’Guinn, T. C. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 27(4), 412-431. DOI: https://doi.org/10.1086/319618
 • Muñiz Jr., A. M., e Schau, H. J. (2005). Religiosity in the abandoned Apple Newton brand community. Journal of Consumer Research, 31(4), 737-747. DOI: https://doi.org/10.1086/426607
 • Okazaki, S., Rubio, N., e Campo, S. (2012). Antecedentes de las redes sociales como canales de comunicación promocional para los jóvenes. Revista Española de Investigación de Marketing (ESIC), 16(2), 31-48. DOI: https://doi.org/10.1016/S1138-1442(14)60013-9
 • Peluchette, J., e Karl, K. (2008). Social networking profiles: An examination of student attitudes regarding use and appropriateness of content. CyberPsychology & Behavior, 11(1), 95-97. DOI: https://doi.org/10.1089/cpb.2007.9927
 • Raacke, J., e Bonds-Raacke, J. (2008). MySpace and Facebook: Applying the uses and gratifications theory to exploring friend-networking sites. CyberPsychology & Behavior, 11(2), 169-174. DOI: https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0056
 • Roldán, J. L., Sánchez-Franco, M. J., e Real, J. C. (2017). From frequency of use to social integration: The mediation of routinization and infusion in Tuenti community. European Research on Management and Business Economics, 23(2), 63-69. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.07.002
 • Shan, Y., e King, K. W. (2015). The effects of interpersonal tie strength and subjective norms on consumers' brand-related eWOM referral intentions. Journal of Interactive Advertising, 15(1), 16-27. DOI: https://doi.org/10.1080/15252019.2015.1016636
 • Sigala, M., Christou, E., e Gretzel, U. (Eds.). (2012). Social media in travel, tourism and hospitality: Theory, practice and cases. Farham, Surrey, England: Ashgate.
 • Smith, A., Fischer, E., e Yongjian, C. (2012). How does brand-related user-generated content differ across YouTube, Facebook and Twitter? Journal of Interactive Marketing, 26(2), 102-113. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intmar.2012.01.002
 • Subrahmanyam, K., Reich, S. M., Waechter, N., e Espinoza, G. (2008). Online and offline social networks: Use of social networking sites by emerging adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), 420-433. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appdev.2008.07.003
 • Tafesse, W., e Wien, A. (2018). Implementing social media marketing strategically: An empirical assessment. Journal of Marketing Management, 34(9-10), 732-749. DOI: https://doi.org/10.1080/0267257X.2018.1482365
 • Torlak, O., Ozkara, B. Y., Tiltay, M. A., Cengiz, H., e Dulger, M. F. (2014). The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention: An application concerning cell phone brands for youth consumers in Turkey. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 8(2), 61-68. Recuperado de http://www.na-businesspress.com/JMDC/TiltayMA_Web8_2_.pdf
 • Trusov, M., Bucklin, R. E., e Pauwels, K. (2009). Effects of word-of-mouth versus traditional marketing: Findings from an internet social networking site. Journal of Marketing, 73(5), 90-102. DOI: https://doi.org/10.1509/jmkg.73.5.90
 • Vahdati, H., e Mousavi Nejad, S. H. (2016). Brand personality toward customer purchase intention: The intermediate role of electronic word-of-mouth and brand equity. Asian Academy of Management Journal, 21(2), 1-26. DOI: http://dx.doi.org/10.21315/aamj2016.21.2.1
 • Villanueva, J., Yoo, S., e Hanssens, D. M. (2008). The impact of marketing-induced versus word-of-mouth customer acquisition on customer equity growth. Journal of Marketing Research, 45(1), 48-59. DOI: https://doi.org/10.1509/jmkr.45.1.048
 • Wayne, D. H., e Maclnnis, D. (1997). Consumer behavior. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt.
 • Wirtz, J., et al. (2013). Managing brands and customer engagement in online brand communities. Journal of Service Management, 24(3), 223-244. DOI: https://doi.org/10.1108/09564231311326978
 • Yeh, Y. H., e Choi, S. M. (2011). MINI-lovers, maxi-mouths: An investigation of antecedents to eWOM intention among brand community members. Journal of Marketing Communications, 17(3), 145-162. DOI: https://doi.org/10.1080/13527260903351119
 • Zhang, M., e Luo, N. (2016). Understanding relationship benefits from harmonious brand community on social media. Internet Research, 26(4), 809-826. DOI: https://doi.org/10.1108/IntR-05-2015-0149
 • Zhou, T. (2011). Understanding online community user participation: A social influence perspective. Internet Research, 21(1), 67-81. DOI: https://doi.org/10.1108/10662241111104884
 • Zhou, Z., Zhang, Q., Su, C., e Zhou, N. (2012). How do brand communities generate brand relationships? Intermediate mechanisms. Journal of Business Research, 65(7), 890-895. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.06.034